dilluns
22/10
18:45h A 21:00h
Accés gratuït amb registre
Hi ha places disponibles
Conferència
dilluns 22/10 18:45 h
Barcelona JS Octubre 2018

BarcelonaJS és un grup creat per reunir a la comunitat Javascript Barcelona. Es durà a terme un meeting mensual que pretén posar en contacte a desenvolupadors, dissenyadors i webmasters, i que inclouran 2 presentacions de projectes o empreses. En definitiva, sessions de networking per debatre sobre els principals projectes i novetats de la indústria.

Vincenzo Chianese (@D3DVincent)
Resilient Microservice WebAPI with REST and API Gateway

Israel Saeta Pérez (@dukebody)
Practical Clean Code

Accés gratuït amb registre
Hi ha places disponibles